Một số đề thi Vật lí THPT Yên Thành Nghệ An Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue 1 Jun 2010 - 18:09
[Thành viên] - kiemmacaubai
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Tổng số bài gửi : 13
Points : 34
Được thank : 1
Join date : 01/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Một số đề thi Vật lí THPT Yên Thành Nghệ An
Xem lý lịch thành viên

Share

_____
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN Kì thi thử đại học lần 2
TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH Môn thi: Vật lý – thời gian làm bài 90 phút

Phần chung cho tất cả các thí sinh ( Câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ 5cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. B.
C. D.
Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa Young có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối bậc 4 bên kia vân trung tâm là:
A. 7,5i. B. 9,5i. C. 6,5i. D. 8,5i.
Câu 3. Lần lượt chiếu hai bức xạ có tần số và vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên B. Chỉ có bức xạ 1
C. Cả hai bức xạ D. Chỉ có bức xạ 2
Câu 4. Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì, cùng biên độ và cùng đi qua vị trí theo chiều ngược nhau. Độ lệch pha giữa hai dao động là:
A. B. C. D.
Câu 5. Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,3mm B. 3 pm C. 300 nm D. 0,3 m
Câu 6. Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì
A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.
B. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.
C. công thoát của êlectrôn giảm ba lần.
D. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.
Câu 7. Một ống dây có điện trở thuần R, cảm kháng ZL mắc nối tiếp với một tụ điện có dung kháng ZC và mắc vào mạch điện xoay chiều. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ và hai đầu đoạn mạch tỉ lệ: 1: 2 : . Hệ thức liên hệ nào sau phù hợp với mạch điện trên?
A. B. C. D.
Câu 8. Trong các sắp xếp sau về các sóng điện từ sắp xếp nào thỏa mãn đúng với chiều tăng dần của tần số?
A. Tia X - Tia Tử ngoại - Ánh sáng khả kiến - Tia hồng ngoại
B. Tia hồng ngoại - Ánh sáng khả kiến - Tia Tử ngoại- Tia X
C. Tia hồng ngoại - Tia Tử ngoại - Ánh sáng khả kiến - Tia X
D. Tia X - Ánh sáng khả kiến - Tia Tử ngoại -Tia hồng ngoại
Câu 9. Có hai hộp kín mà trong mỗi hộp chứa 2 trong 3 phần tử R L C mắc nối tiếp. Khi lần lượt mắc vào hai đầu mỗi hộp hiệu điện thế xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dung và công suất mạch điện tương ứng đều là I và P. Đem nối tiếp hai hộp đó và duy trì hiệu điện thế trên thì cường độ dòng điện cũng là I. Lúc đó công suất của đoạn mạch là:
A. 4P B. P C. 2P D. P/2
Câu 10. Cho phản ứng hạt nhân: n + ZXA C14 + p. Số Z và A của hạt nhân X lần lượt là
A. 7 và 14 B. 6 và 15 C. 6 và 14 D. 7 và 15
Câu 11. Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết biện độ dao động tổng hợp và hai dao động thành phần có giá trị lần lượt là: ; ; . Độ lệch pha của hai dao động thành phần là:
A. B. C. D.
Câu 12. Trong các sóng vô tuyến sau sóng nào phản xạ ở tầng điện li?
A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài
Câu 13. Mạch điện xoay chiều R L C có R thay đổi được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều . Biết khi và thì công suất mạch điện đều bằng nhau và bằng P. Giá trị của P là:
A. 80W B. 400W C. 160W D. 100W
Câu 14. Tính chất nào sau đây không phải của Tia Laze?
A. Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh B. Mang năng lượng lớn
C. Định hướng cao D. Có tính đơn sắc
Câu 15. Đối với dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi tần số của lực cưỡng bức càng xa giá trị tần số dao động riêng thì biên độ dao động của vật càng lớn.
B. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ lớn ngoại lực tác dụng
C. Tần số dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số ngoại lực tác dụng
D. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số ngoại lực tác dụng
Câu 16. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều một hiệu điện thế có biểu thức Thì cường độ dòng điện qua mạch là: . Công suất của đoạn mạch đó là:
A. B. C. D.
Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa Young khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu vào hai khe sáng đó ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm thì có bao nhiêu loại ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại điểm M cách vân trung tâm 5mm?
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 18. Giả sử sau 30 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
A. 5h B. 10h C. 15h D. 30h
Câu 19. Phát biểu nào sau về hiện tượng quang điện và hiện tương quang dẫn là sai?
A. Năng lượng ánh sáng kích thích làm gây ra hiện tượng quang điện lớn hơn đối với hiện tượng quang dẫn
B. Bước sóng ánh sáng kích thích làm gây ra hiện tượng quang điện lớn hơn đối với hiện tượng quang dẫn
C. Đều là hiện tượng điện dưới tác dụng ánh sáng
D. Tần số ánh sáng kích thích làm gây ra hiện tượng quang điện lớn hơn đối với hiện tượng quang dẫn
Câu 20. Một mạch điện xoay chiều R L C trong đó L thay đổi được, mắc nối tiếp vào hiệu điện thế xoay chiếu có f = 50Hz. Khi và thì hệ số công suất mạch điện đều bằng nhau và bằng ½. Điện trở thuần của mạch điện đó là:
A. B. C. D.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?
A. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vận tốc dao động của phần tử sóng.
B. Để phân loại sóng người ta căn cứ vào phương truyền sóng và phương dao động.
C. Trong quá trình truyền sóng các phần tử vật chất không truyền đi mà chỉ dao động tại vị trí nhất định.
D. Môi trường có tính đàn hồi càng cao thì sóng càng dễ lan truyền
Câu 22. Cho các tia phóng xạ đi vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường sức. Tia không bị lệch hướng trong điện trường là
A. tia B. tia C. tia D. tia
Câu 23. Hạ âm, siêu âm, âm thanh không thể có chung đại lượng nào sau đây?
A. Biên độ B. Vận tốc C. Tần số D. Năng lượng
Câu 24. Mạch dao động điện L C trong thực tế có chứa điện trở R. Để duy trì dao động điện từ mà không làm thay đổi tần số dao động của mạch cần cung cấp cho mạch công suất là:
A. B. C. D.
Câu 25. Dùng máy biến thế để làm hao phí trên đường dây truyền tải giảm đi 25 lần thì cần thay đổi tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp như thế nào?
A. Tăng 5 lần B. Tăng 25 lần C. Giảm 5 lần D. Giảm 25 lần
Câu 26. Mạch dao động điện từ mà cường độ dòng điện qua cuộn cảm là I0 và điện tích cực đại trên tụ là Q0 thì năng lượng điện trường trong lòng tụ biến thiên với chu kì là:
A. B. C. D.
Câu 27. Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M về L là . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M về K bằng
A. B. C. D.
Câu 28. Một đoạn mạch xoay chiều mà khi thay đổi tần số dòng điện chạy qua đoạn mạch thì độ lệch pha của cường độ dòng điện qua mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch không đổi. Đó là đoạn mạch nào sau?
A. Đoạn mạch R, L, C xảy ra cộng hưởng dòng điện B. Đoạn mạch chứa R và C
C. Đoạn mạch chứa L và C D. Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện
Câu 29. Mạch điện xoay chiều có 3 phần tử R, L, C đang có tính dung kháng. Nếu tăng tần số hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch điên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch thay đổi thế nào?
A. Giảm sau đó tăng B. Tăng C. Tăng sau đó giảm D. Giảm
Câu 30. Khi tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi chiều dài l, vận tốc truyền sóng trên dây là v với sợi dây đó hai đầu cố định thì tần số nhỏ nhất của sóng còn có thể có sóng dừng trên dây là:
A. B. C. D.
Câu 31. : Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng phẳng rộng có hai sóng cùng phương trình. Khi sóng ổn định M là điểm cách A và B lần lượt 14cm và 17,5cm là điểm không dao động mà từ M về trung trực AB có 2 gợn lồi dạng Hypecbol. Bước sóng của sóng đó có giá trị là:
A. B. C. D.
Câu 32. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 30cm, Trong một chu kì dao động thời gian lò xo nén bằng ½ thời gian lò xo dãn. Chiều dài tự nhiên của lò xo là:
A. 20cm B. 25cm C. 22,5cm D. 30cm
Câu 33. Một con lắc đơn có chu kì dao động T. Tại vị trí đó khi chiều dài con lắc giảm 19% thì chu kì dao động con lắc sẽ thay đổi như thế nào?
A. Chu kì con lắc giảm 19% B. Chu kì con lắc giảm 10%
C. Chu kì con lắc giảm % D. Chu kì con lắc không đổi
Câu 34. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng . Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là l = 26mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được
A. 6 vân sáng và 7 vân tối. B. 13 vân sáng và 14 vân tối.
C. 7 vân sáng và 6 vân tối. D. 13 vân sáng và 12 vân tối.
Câu 35. Phát biểu nào sau về sóng điện từ là sai?
A. Sóng điện từ gồm hai thành phần điện trường và từ trường dao động vuông pha với nhau.
B. Sóng điện từ gồm hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng biên độ với nhau.
C. Sóng điện từ gồm hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng tần số với nhau.
D. Sóng điện từ gồm hai thành phần điện trường và từ trường dao động vuông góc với nhau.
Câu 36. Đối với động cơ không đồng bộ 3 pha. Phát biểu nào sau về cảm ứng từ của từ trường quay trong động cơ đó là sai?
A. Quay đều với tần số góc bé hơn tần số góc trong biến thiên cường độ dòng điện trong các cuộn dây.
B. Quay đều với tần số góc bằng tần số góc trong biến thiên cường độ dòng điện trong các cuộn dây.
C. Là tổng hợp của từ trường do 3 cuộn dây tạo nên.
D. Có độ lớn không đổi
Câu 37. Trong hệ mặt trời hành tinh nào có quỹ đạo chuyển động gần Trái Đất nhất?
A. Kim Tinh B. Mộc Tinh C. Thủy Tinh D. Hỏa Tinh
Câu 38. Vật dao động điều hòa thì tại vị trí nào gia tốc của vật đạt cực đại?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng B. Khi vật ở vị trí biên dương
C. Khi vật ở vị trí biên D. Khi vật ở vị trí biên âm
Câu 39. Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (n = 4/3) là:
A. 0,4μm. B. 0,75μm. C. 0,8μm. D. 0,45μm.
Câu 40. Phát biểu nào sau về phản úng hạt nhân là đúng?
A. Trong phản ứng hạt nhân tổng số các hạt notron được bảo toàn.
B. Trong phản ứng hạt nhân tổng số các hạt proton được bảo toàn.
C. Trong phản ứng hạt nhân tổng số các hạt nuclon được bảo toàn.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúngPhần dành cho thí sinh thi theo chương trình cơ bản (câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 400pF và một cuộn cảm có L = 10µH, r = 0,02 . Biết điện áp cực đại trên tụ điện bằng 20V. Để duy trì dao động của mạch thì năng lượng cần phải cung cấp cho mạch trong một chu kì bằng:
A. 16.10-5 J. B. 64pJ. C. 16mJ. D. 64mJ.
Câu 42. Một sóng ngang đang truyền trên dây đàn hồi có biểu thức: trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. vận tốc truyền sóng đó bằng:
A. 20m/s. B. 5m/s. C. 3,14m/s. D. 10m/s.
Câu 43. Hạt sơ cấp có khối lượng nhỏ hơn 200 lần khối lượng electron có tên gọi là:
A. Lepton B. Mêzon C. Photon D. Barion
Câu 44. Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1, S2 cách nhau 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát bằng 2m. Chiếu sáng hai khe S1, S2 bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng = 0,72µm và , thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ . Khoảng vân i2 ứng với bức xạ có giá trị
A. 1,54mm. B. 1,44mm. C. 0,288mm. D. 0,96mm.
Câu 45. Khi chiếu chùm sáng trắng hẹp vào một lăng kính thì chùm sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. Nguyên nhân là
A. ánh sáng tím là màu cuối cùng trong quang phổ của ánh sáng trắng.
B. chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.
C. chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị nhỏ nhất.
D. ánh sáng tím bị hút về phía đáy của lăng kính mạnh hơn so với các màu khác.
Câu 46. Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng
A. Làm cho động năng của vật tăng lên.
B. Làm cho tần số dao động không giảm đi.
C. Bù lại sự tiêu hao năng lượng vì lực cản mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật.
D. Làm cho li độ của dao động không giảm xuống.
Câu 47. Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50 , cuộn thuần cảm có L = H và một tụ điện có điện dung C = F mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện bằng
A. 100 V. B. 150 V. C. 200 V. D. 50 V.
Câu 48. Một con lắc đơn gồm vật nặng m treo bằng sợi dây mảnh dài l đang dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tại vị trí ứng với toạ độ dài s, con lắc có thế năng được tính bằng biểu thức
A. Wt = m s2. B. Wt = m s2. C. Wt = m s2. D. Wt = 2m s2.
Câu 49. Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực. Khi rôto quay với tốc độ n vòng/phút, thì tần số của suất điện động do máy tạo ra được xác định bởi
A. f = 60np. B. f = . C. f = np. D. f = .
Câu 50. Một đèn Laze có công suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7μm. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là:
A. 3,52.1016. B. 3,52.1019 . C. 3,52.1018 . D. 3,52.1020 .
Phần dành riêng cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao (Từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000 Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường với tốc độ 10 m/s. Lấy tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Tần số âm người đó nghe được l
A. 969,7 Hz. B. 970,6 Hz. C. 1031,3 Hz. D. 1030,3 Hz.
Câu 52. Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Khi vật chuyển động quay biến đổi đều thì
A. Độ lớn của gia tốc là hằng số. B. Độ lớn của gia tốc tiếp tuyến là hằng số.
C. Độ lớn của gia tốc hướng tâm là hằng số. D. Độ lớn của gia tốc góc là hằng số
Câu 53. Vật rắn quay xung quanh một trục cố định với gia tốc góc có giá trị dương và không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là
A. Quay nhanh dần đều. B. Quay biến đổi đều C. quay chậm dần đều. D. Quay đều.
Câu 54. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catốt của một tế bào quang điện .Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện là 0,5 µm.Lấy h=6,625.10-34J.s, c= 3.108m/s và me=9,1.10-31Kg.Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng
A. 9,61.105m/s B. 2,29.104m/s C. 1,34.106m/s D. 9,24.103m/s
Câu 55. Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hoà khi
A. Tất cả các êlectron bật ra từ catôt được chiếu sáng đều quay trở về được catôt.
B. Tất cả các êlectron bật ra từ catôt khi catốt được chiếu sáng đều về được anôt.
C. Có sự cân bằng giữa số êlectron bật ra từ catôt và số êlectron bị hút quay trở lại catôt.
D. Số êlectron từ catôt về anốt không đổi theo thời gian.
Câu 56. Trên đoạn mạch thuần cảm RLC người ta đo được: UR=15V, UL=20V, UC=40V, và f = 50Hz. Tần số f0 để mạch xảy ra cộng hưởng và giá trị UR lúc đó là
A. 75 Hz và 25V. B. 75 Hz và 25 V. C. 50 Hz và 25V D. 50 Hz và 25 V.
Câu 57. Bánh xe đang quay với tốc độ góc 10 rad/s thì bị hãm, quay chậm dần đều và khi quay thêm góc 84 rad thì chỉ còn 4 rad/s. Thời gian để bánh xe quay thêm góc 75 rad kể từ lúc hãm là
A. 20s B. 25s C. 10s D. 15s
Câu 58. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng. Trong ½ chu kỳ đầu tiên, khoảng thời gian mà Wt > Wđ là
A. T/8 B. T/3 C. T/6 D. T/4
Câu 59. Mo-men quán tính của một đĩa đồng chất hình tròn đối với trục quay qua tâm đĩa tăng lên bao nhiêu lần nếu bán kính R và bề dày h của đĩa đều tăng lên hai lần?
A. 32 lần. B. 8 lần. C. 16 lần. D. 4 lần.
Câu 60. Trong mạch L,C dao động điện từ điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 10nF và 25,2.10-8J B. 20nF và 2,25.10-8J C. 20nF và 5,52.10-8J D. 10nF và 31,5.10-8J


Tự giải nha ko có đáp án đâu

hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc


Một số đề thi Vật lí THPT Yên Thành Nghệ An

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
 » Học tập » Ban tự nhiên » Vật lí -

 
  •  

Chat ()
Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com